Kroužky a kurzy

Snažíme se nabídnout aktivity, které vedou k všestrannému  rozvoji osobnosti a ukázat i důležitost smysluplného a celoživotního vzdělávání. Známe podmínky státního i soukromého školství v České republice, a proto bychom se chtěli podílet na podpoře mimoškolních aktivit a vzdělávání. Podporujeme zvědavost, zvídavost, hravost, smysluplnost a touhu po poznání a poznávání v každém věku.

Nabízíme aktivity  :

Den

hodina

Aktivita

cena

Materiál ( 25 Kč/  lekce)

Možnost vyzvednutí dětí v  MŠ Korálek

pondělí

16:00 – 18:00

Výtvarka s Jiřinkou – tvořivý ateliér ve kterém mají nejen děti možnost kreslit, malovat a pracovat s různými materiály pod vedením paní Jiřiny Šubertové. Výtvarnou činností rozvíjíme svoji osobnost, kreativitu, fantazii, jemnou motoriku a spolupráci s ostatními. Témata činnosti se odvíjí od ročního období.

zdarma

ano

ano

úterý

17:30 – 18:30

Čaj o páté s angličtinou – smysluplná praktická anglická konverzace s rodilou mluvčí.Zkuste změnu a začněte mluvit.Přesvědčte se, že jazyk je nutné používat a učit se při běžných činnostech.

zdarma

ano

Jak se přihlásit:

  1. Vyberte aktivitu, kterou chcete navštěvovat

  2. Přijďte se podívat.

  3. Kontaktujte nás e-mailem(duhadobrejovice@gmail.com), telefonem, zpráva SMS (7020376398), zpráva na facebook (https://www.facebook.com/duhadobrejovice)