Náš tým

Tým lidí zabezpečující činnost Duhy Dobřejovice:

Mgr. Charvátová Libuše – výchovná poradkyně, zástupce ředitele ZŠ
Mgr. Velková Taťána – školní psycholog a speciální pedagog
PaedDr. Majstrová Zuzana – učitelka anglického jazyka, ředitelka ZŠ
Bc. Anežka Charvátová –  sociální pedagog,  koordinátor volnočasových aktivit
Miriam Křivková – grafické a tiskové práce, dobrovolník na akcích, vedoucí zájmových aktivit
Aleš Procházka – student, dobrovolník na akcích
Martin Procházka – finanční poradce, finanční gramotnost, dobrovolník na akcích,

Spolupracujeme: velmi intenzivně, pořádáme společné akce, spolupracujeme při diagnostice, reedukaci, doučování, vedení zájmové a mimoškolní činnosti…atd.

FZŠ O.Chlupa  – PaedDr. Zuzana Majstrová
SPC Klíč – PhDr. Měchurová Miroslava
Studenti Open Gate – dobrovolnictví
Zámek Modletice – Mgr. Marie Pevná

Sportovní škola Človíček – Bc. Anežka Charvátová

MŠ v Dobřejovicích a v Modleticích,