Náš tým

Tým lidí zabezpečující činnost Duhy Dobřejovice:

Mgr. Charvátová Libuše – výchovná poradkyně, zástupce ředitele ZŠ
Mgr. Velková Taťána – školní psycholog a speciální pedagog
PaedDr. Majstrová Zuzana – učitelka anglického jazyka, zástupce ředitele ZŠ
Bc. Anežka Charvátová –  sociální pedagog, vychovatelka školní družiny
Miriam Křivková – grafické a tiskové práce, dobrovolník na akcích, vedoucí zájmových aktivit
Aleš Procházka – student, dobrovolník na akcích
Martin Procházka – finanční poradce, finanční gramotnost, dobrovolník na akcích,

Spolupracujeme: velmi intenzivně, pořádáme společné akce, spolupracujeme při diagnostice, reedukaci, doučování, vedení zájmové a mimoškolní činnosti…atd.

ZŠ Navis – Dobřejovice,
SPC Klíč – PhDr. Měchurová Miroslava
Studenti Open Gate – dobrovolnictví
Zámek Modletice – Mgr. Marie Pevná