O nás

Cílem je vytvářet podmínky (nejen na vesnici) pro aktivní činnost napříč generacemi a zapojit občany všeho věku do života obce prostřednictvím akcí, programů a projektů. Podporovat aktivní trávení volného času, kreativitu a všestranný rozvoj osobnosti.

DUHA DOBŘEJOVICE

 • Pořádá akce pro všechny věkové skupiny (pravidelné i nepravidelné)
 • Spolupracuje se všemi, kdo mají o spolupráci zájem
 • Podporuje výměnu zkušeností, dobrovolnictví a aktivní občanství
 • Zaměřuje se na rozvoj osobnosti
 • Pomáhá v oblasti školní, mimoškolní a sociální (poradenství)
 • Motivuje širokou veřejnost k zapojení do přípravy, realizace i vyhodnocení všech vyhlášených akcí, programů a projektů (participace)

Nabízí:

Aktivity a projekty, jednorázové i pravidelné akce

 • participaci na akcích spolupracujících subjektů
 • příprava a realizace workshopů a konferencí
 • zapojení široké veřejnosti do přípravy a realizace akcí (peer programy, dobrovolnictví, spolupráce napříč generacemi)
 • kurzy a konference z oblasti pedagogiky a psychologie pro školy i širokou veřejnost

Podpora talentu a nadání

 • diagnostika, doporučení
 • kroužky a aktivity všeho druhu
 • angličtina pro život
 • konverzaci v angličtině pro všechny generace
 • klubová činnost
 • rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti

Podpora učení

 • diagnostika, doporučení, reedukace, doučování, návrh řešení
 • rozvoj studijních dovedností
 • příprava na přijímací zkoušky
 • logopedie
 • příprava předškoláka

Poradenství

 • spojené s výběrem střední školy
 • spojené se vstupem do školky
 • spojené se vstupem do školy
 • poradenství v oblasti sociální
 • výchovné poradenství (diagnostika, doporučení, práce se slabými a silnými stránkami jedince)